Regulamentul jocului NGMafia« NGMafia

Ultima actualizare: 01 Noiembrie 2014

Utilizand NGMafia, sunteti de acord sa stocam adresa dvs. de email si adresa IP, pentru protectia si buna functionare a jocului. Ne rezervam dreptul de a dezactiva fara a anunta, orice cont care incalca regulamentul jocului.

§ 1 Valabilitatea Termenilor și condițiilor, modificarea Termenilor și condițiilor

 1. 1.1 Webprest Limited Ltd, cu sediul în Harley Street LONDON - W1G 9QR, („noi”), operează, printre altele, diverse jocuri online („jocuri”) utilizând diferite domenii de nivel superior, precum și diferite subdomenii și domenii alias ale acestora. Jocurile pot fi folosite de dvs. în calitate de utilizator („utilizator”) prin intermediul aplicațiilor mobile („aplicații mobile”) sau browserelor.

  Serviciile și prestațiile facilitate în cadrul jocurilor, care includ spre exemplu afișarea paginii dvs. de profil, participarea la forumuri, afișarea unor conținuturi generate de utilizatori, precum texte, fotografii, elemente grafice sau imagini în mișcare, sau punerea la dispoziție de sisteme de mesagerie în cadrul jocului („servicii”), se realizează exclusiv în baza acestor Termeni și condiții generale („Termeni și condiții”). Pentru aplicațiile mobile, publicarea acestor termeni și condiții se face în cadrul procesului de comandă a aplicației respective și de altfel și pe site-urile web ale jocurilor operate. Acestea pot fi oricând accesate și tipărite din acest loc. Pe lângă acești Termeni și condiții sunt valabile, în măsura în care există, regulile și instrucțiunile aplicabile pentru jocul în cauză, disponibile prin intermediul aplicației descărcate sau afișate pe site-urile web. În cazul unor neconcordanțe între acești Termeni și condiții și regulile sau instrucțiunile de joc, vor prevala Termenii și condițiile generale. Pentru anumite jocuri sau anumite variante ale unor jocuri se pot aplica condiții speciale de utilizare. Într-un astfel de caz, utilizatorul va fi înștiințat asupra acestor condiții într-o manieră adecvată, înainte de utilizarea ofertei respective.
 2. 1.2 Prin acceptarea Termenilor și condițiilor între părți se încheie un contract de licență. La o utilizare a jocurilor folosind browserul, utilizatorul confirmă că este de acord cu Termenii și condițiile generale aferente serviciilor prestate de noi, prin bifarea căsuței din dreptul textului „Accept Termenii și condițiile generale” și printr-un click pe butonul de înregistrare.
 3. 1.3 La o utilizare a jocurilor folosind aplicațiile mobile, utilizatorul acceptă Termenii și condițiile prin descărcarea respectivei aplicații mobile. Termenii și condiții generale ale utilizatorului nu reprezintă în mod expres o parte componentă a contractului.
 4. 1.4 Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări cu efect în viitor Termenilor și condițiilor și altor prevederi. Vom opera aceste modificări numai din motive întemeiate, mai ales ca urmare a noilor progrese tehnologice, extinderii ofertei noastre de servicii, modificării legislației sau jurisdicției, sau din alte motive de acest ordin. Dacă echilibrul contractual dintre părți va fi denaturat în mod semnificativ în urma modificării, atunci modificarea nu se va mai produce. De altfel, modificările necesită aprobarea utilizatorului. Utilizatorul consimte să fie informat asupra modificărilor Termenilor și condițiilor prin conectarea la platforma de joc respectivă, prin mesajele din cadrul jocului sau prin e-mail, la cea mai recentă adresă de e-mail indicată de acesta. Modificările sunt considerate ca fiind acceptate, dacă utilizatorul nu își exprimă dezacordul în scris sau sub formă de text (de ex. prin e-mail sau prin fax), în decursul a 8 săptămâni de la înștiințare („termenul de prezentare a dezacordului”). Vom atrage atenția în mod special asupra acestor condiții la notificarea modificărilor. Recomandăm utilizatorilor să ne transmită informarea cu privire la dezacord sub formă scrisă sau pe cale electronică pentru a se asigura păstrarea probelor. În ultimul caz, se recomandă să se specifice în subiectul e-mailului numele jocului, precum și numele utilizatorului.
 5. 1.5 Dacă utilizatorul nu ne transmite dezacordul scris față de Termenii și condițiile modificate în decursul termenului de prezentare a dezacordului sau folosește în continuare jocurile, în ciuda primirii notificării de modificare, atunci Termenii și condițiile modificate sau completate vor deveni aplicabile pentru utilizator.

  Dacă utilizatorul își exprimă dezacordul la termen, atunci ambele părți au dreptul să anuleze regulamentar acordul de licență, respectiv acordul de licență premium, conform § 10 al acestor Termeni și condiții și să șteargă contul după expirarea unui eventual termen de reziliere. Plățile pentru servicii realizate în avans care depășesc perioada de reziliere vor fi restituite utilizatorului proporțional sau creditate în contul altor jocuri. Vom indica în mod special în notificarea de modificare posibilitatea exprimării unui dezacord și rezilierea, termenul de prezentare a dezacordului și consecințele legale, mai ales în cazul omiterii exprimării unui dezacord.

§ 2 Încheierea contractului, contractul de licență

 1. 2.1 Utilizatorul poate încheia cu noi un contract de utilizare gratuită a jocurilor prin intermediul browserului sau aplicațiilor mobile („contract de licență”). Utilizatorul nu are nicio pretenție asupra unui contract de licență, nici asupra utilizării serviciilor sau serviciilor premium. Contractul de licență poate fi reziliat oricând de noi sau de către utilizator, fără a aduce justificări, iar serviciile pot fi întrerupte în orice moment, de asemenea fără specificarea unor motive.
 2. 2.2 În cazul în care vârsta utilizatorului este sub 18 ani, acesta confirmă că a examinat Termenii și condițiile împreună cu reprezentanții legali și că aceștia sunt de acord cu folosirea jocurilor.
 3. 2.3 Contractul de licență cu privire la utilizarea gratuită a serviciilor prin intermediul browserului intră în vigoare prin transferul datelor în urma completării și trimiterii formularului de înregistrare de către utilizator, prin activarea contului de către noi și acceptarea acestor Termeni și condiții conform § 1.2. Contractul de licență este gratuit.
 4. 2.4 Pe lângă contractul de licență gratuit menționat la punctul 2.3, oferim și servicii taxabile („servicii premium”). Utilizatorul poate alege dacă dorește să folosească aceste servicii. Înainte de utilizarea serviciilor, utilizatorul va fi înștiințat asupra obligației de achitare a unor costuri printr-o semnalare clară a acestora și va trebui să confirme în mod expres utilizarea. Mai multe detalii și informații despre serviciile premium, în special în ceea ce privește încheierea contractului, care descriu respectivele servicii premium, costurile și dreptul de reziliere, sunt specificate la § 8, în cadrul „contractului de licență premium”.
 5. 2.5 Contractele de licență se încheie având ca partener contractual societatea cu răspundere limitată Webprest Limited Ltd, cu sediul în Harley Street LONDON - W1G 9QR. Informații suplimentare despre noi, precum datele noastre de contact (telefax, e-mail), numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și numele persoanelor cu drept de reprezentare pot fi accesate la secțiunea "contact" de pe site-ul nostru web.
 6. 2.6 Utilizatorul are opțiunea de a beneficia la anumite jocuri de serviciile partenerilor noștri de cooperare. În aceste cazuri se încheie un contract separat între utilizator și partenerul de cooperare, având la bază condiții speciale care sunt comunicate de partenerul de cooperare înainte de încheierea contractului.

§ 3 Aplicații mobile

 1. 3.1 Jocurile pot fi descărcate gratuit ca aplicații mobile prin intermediul unor diverși ofertanți („magazine pentru aplicații”) (de ex. iTunes prin magazinul App Store și Google prin magazinul Google Play Store sau pe pagina noastra de internet www.ngmafia.ro). Utilizatorul poate folosi jocurile prin aplicațiile mobile, descărcând din magazin respectiva aplicație mobilă pe aparatul său.
 2. 3.2 Contractul de licență cu privire la utilizarea gratuită a aplicației mobile intră în vigoare prin descărcarea aplicației pe aparatul utilizatorului și acceptarea acestor Termeni și condiții conform § 1.2.
 3. 3.3 Pe lângă contractul de licență gratuit menționat la punctul 3.2, utilizatorul poate să cumpere servicii premium și din magazinul de aplicații folosind aplicațiile mobile (așa-numitele achiziții din cadrul aplicației). Utilizatorul poate alege dacă dorește să realizeze achiziții în cadrul aplicației. Utilizatorul va fi înștiințat asupra obligației de achitare a unor costuri printr-o semnalare clară a acestora și va trebui să confirme în mod expres utilizarea printr-un click pe butonul „Cumpărare”.
 4. 3.4 În ceea ce privește utilizarea serviciilor premium contra cost, acești Termeni și condiții se aplică în completarea condițiilor de utilizare ale magazinelor pentru aplicații. Mai multe detalii și informații despre serviciile premium, în special în ceea ce privește încheierea contractului, care descriu respectivele servicii premium, costurile și dreptul de reziliere, sunt specificate la § 8, în cadrul „contractului de licență premium”.
 5. 3.5 Contractul cu privire la folosirea gratuită a unei aplicații mobile sau folosirea contra cost a serviciilor premium se încheie având ca partener contractual societatea cu răspundere limitată Webprest Limited Ltd, cu sediul în Harley Street LONDON - W1G 9QR. Noi, și nu magazinele pentru aplicații, ne asumăm în exclusivitate răspunderea pentru aplicația mobilă licențiată și conținutul acesteia. Vă rugăm să vă adresați ca utilizator direct nouă dacă aveți reclamații, solicitări sau întrebări cu privire la aplicațiile mobile. Informații suplimentare despre noi, precum datele noastre de contact (telefax, e-mail), numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și numele persoanelor cu drept de reprezentare pot fi accesate la secțiunea "contact" de pe site-ul nostru web.
 6. 3.6 Utilizatorul confirmă că nu va folosi aplicația mobilă în niciun mod care ar reprezenta o contravenție sau încălcare a condițiilor de utilizare și licențiere sau altor contracte încheiate între utilizator și magazinele pentru aplicații.
 7. 3.7 Respectivele magazine pentru aplicații nu sunt responsabile cu facilitarea serviciilor de întreținere și asistență pentru aplicația mobilă.
 8. 3.8 Formularea tuturor pretențiilor sau revendicărilor utilizatorului în ceea ce privește serviciile premium, mai ales dar nu exclusiv ca urmare a garanției în caz de defecțiuni sau altor drepturi ce reies din prestații deficitare, nu se va face către magazinele pentru aplicații, ci direct către noi, în calitate de partener contractual. Au aplicabilitate prevederile acestor Termeni și condiții. Reglementările cu privire la drepturile de garanție și domeniul nostru de răspundere sunt detaliate la § 15 din Termeni și condiții.
 9. 3.9 În cazul în care aplicația mobilă și/sau contractul de licență cu utilizatorul încalcă drepturile unor terțe părți, noi, și nu magazinul de aplicații prin care s-a descărcat aplicația mobilă, suntem singurii responsabili pentru apărarea și soluționarea unor pretenții legate de drepturile de autor.
 10. 3.10 La descărcarea unei aplicații mobile prin magazinul de aplicații se va ține cont de următoarea restricție:
  Descărcarea aplicației mobile nu este permisă utilizatorilor cu reședință într-o țară care este supusă unui embargo din partea guvernului SUA sau care este calificată de guvernul SUA drept țară care sprijină terorismul. Prin urmare, la descărcarea de aplicații mobile prin magazinul pentru aplicații utilizatorul declară și asigură că
  • nu are reședința într-o țară supusă unui embargo din partea guvernului SUA, sau care a fost calificată de guvernul SUA drept țară „care sprijină terorismul”; și
  • că nu se află pe nicio listă de „persoane supuse unor interdicții sau restricții” (prohibited or restricted parties) a guvernului SUA.
 11. 3.11 Magazinele pentru aplicații prin care s-au descărcat aplicațiile mobile sunt terți beneficiari ai contractului dintre noi și utilizator și au dreptul ca terți beneficiari să impună utilizatorului respectarea acestui contract.

§ 4 Nume

 1. 4.1 Utilizatorul alege un nume de jucător ca pseudonim pentru participarea la jocuri („nume de utilizator”). Utilizatorul nu are niciun temei în ceea ce privește atribuirea unui anumit nume de utilizator.
 2. 4.2 Noi avem dreptul să modificăm sau să ștergem numele ales de utilizator, atât din motive de ordin tehnic, cât și din motive de ordin etic sau legal, fără ca acest lucru să necesite confirmarea utilizatorului.

§ 5 Conturi

 1. 5.1 Utilizatorului i se alocă prin contractul de licență un cont de utilizator („cont”). În acest cont utilizatorul își poate modifica datele și poate gestiona jocurile.
 2. 5.2 Contul poate fi creat fie pe portalul nostru de jocuri, fie pe pagina web aferentă jocului sau prin aplicația mobilă descărcată pe aparatul utilizatorului.
 3. 5.3 Contul nu este transmisibil fără aprobarea noastră expresă, fie contra cost, fie gratuit.
 4. 5.4 Utilizatorul poate avea un singur cont de joc per lume de joc (o secțiune a unui joc). Utilizatorul se poate conecta la contul său de jucător atât prin aplicația descărcată de acesta, cât și prin pagina web aferentă jocului. Înregistrarea mai multor conturi de către utilizator („conturi multiple”) în cadrul unei lumi de joc este interzisă (indiferent dacă prin aplicația mobilă descărcată sau prin site-urile web ale jocurilor) și se poate pedepsi cu o blocare imediată sau cu o reziliere extraordinară a contractului de licență. Orice pretenții sau revendicări ale utilizatorului sunt excluse în acest caz.
 5. 5.5 Utilizatorul se obligă să păstreze confidențiale datele de conectare, parolele și datele de acces (sub numele colectiv „date de acces”) ale contului său și să ne informeze neîntârziat de îndată ce ia la cunoștință sau bănuiește că datele sale de acces sunt cunoscute unor terțe părți neautorizate. În acest caz utilizatorul însuși va realiza modificarea datelor sau va solicita modificarea acestora de către noi. Mai mult, într-o asemenea situație avem dreptul să blocăm temporar accesul utilizatorului. Utilizatorului îi este permis din nou accesul de îndată ce considerăm că suspiciunea unui abuz asupra datelor de acces din partea utilizatorului sau unor terțe părți a fost înlăturată.
 6. 5.6 Dacă o terță parte folosește neautorizat un cont deoarece a obținut datele de acces ale utilizatorului din vina acestuia, atunci utilizatorul este tratat ca și cum ar fi acționat personal.
 7. 5.7 Folosirea contului unui alt utilizator este interzisă, cu excepția cazului în care regulile de joc prevăd în mod explicit aceasta ( de ex. „înlocuire pe timpul vacanței”).
 8. 5.8 Dacă nutrim suspiciunea că datele de acces au devenit cunoscute unor terțe părți avem dreptul, dar nu și obligația, să modificăm datele de acces fără înștiințarea prealabilă, respectiv să blocăm contul. Vom informa utilizatorul neîntârziat cu privire la acest lucru și îi vom pune la dispoziție la cerere noi date de acces într-un interval rezonabil de timp. Sunt excluse alte pretenții din partea utilizatorului ca urmare a blocării temporare a contului său sau modificării datelor de acces.
 9. 5.9 Conturile inactive pot fi șterse de noi în conformitate cu regulile de joc respective. Contractul de licență va fi reziliat automat o dată cu aceasta.

§ 6 Dotările tehnice necesare

 1. Utilizarea jocurilor este posibilă numai prin intermediul unui software instalat local pe calculatorul, tableta, smartphone-ul sau alt terminal („aparat”) al utilizatorului și o conexiune la internet. Din acestea fac parte un browser, o conexiune la internet, un sistem de operare, orice plug-in-uri, de ex. Java sau Flash și eventualele programe-client necesare pentru utilizarea jocului. Utilizatorul suportă costurile pentru aceste programe de software și utilizarea acestora, precum și costurile rezultate în urma folosirii conexiunii de internet. Este responsabilitatea utilizatorului să păstreze aparatul într-o stare de utilizare care să permită folosirea jocurilor. Noi nu acordăm niciun serviciu de asistență în acest sens.

§ 7 Conținutul serviciilor

 1. 7.1 Oferim jocurile și alte oferte de servicii în măsura posibilităților noastre tehnice și de operare. Serviciile oferite prin intermediul jocurilor sunt disponibile pentru utilizatorii care au un contract de licență și dispun implicit de un cont.
 2. 7.2 Toate jocurile, serviciile, serviciile premium, obiectele sau valutele oferite sunt prelucrate și actualizate de noi după cum considerăm de cuviință, pentru a le menține atractivitatea pentru un cerc de utilizatori cât mai extins. Pentru participarea tuturor utilizatorilor la joc este necesar ca toți să folosească aceeași versiune a unui joc, serviciu, serviciu premium, obiect sau a unei valute. De aceea, există posibilitatea participării utilizatorului la jocul, serviciul, serviciul premium, obiectul sau valuta în cauză numai în cadrul versiunii actuale disponibile.
 3. 7.3 Ne rezervăm dreptul să întrerupem operarea jocurilor sau a unor părți din acestea fără a aduce explicații în acest sens.
 4. 7.4 În eventualitatea în care, de ex. în urma unor probleme tehnice sau datorită unor defecțiuni a serviciilor oferite ca urmare a intervenției unor terțe părți sau a unor evenimente similare, aceasta conduce la furnizarea de servicii defectuoase utilizatorului (de ex. premierea falsă sau incorectă cu puncte premium), ne rezervăm în mod expres dreptul să contestăm contractul, în măsura în care un astfel de contract a fost de altfel încheiat, și de a solicita restituirea serviciilor furnizate utilizatorului, în schimbul rambursării eventualei sume achitate de acesta, în special de a solicita restituirea punctelor premium acordate. Același drept îi revine și utilizatorului.

§ 8 Contractul de licență premium

 1. 8.1 Încheierea contractului cu privire la serviciile premium („contractul de licență premium”) se realizează atât în cazul browserului, cât și în cel al aplicației mobile, atunci când utilizatorul face click pe meniul „Magazin de credite” după selectarea serviciului premium și acceptă oferta confirmând comanda printr-un mesaj trimis în cadrul jocului,prin sms sau prin e-mail.
 2. 8.2 Serviciile premium includ mai ales, dar fără a se limita la aceasta, furnizarea de valută virtuală (de ex. puncte premium, monede de aur,gloante), utilizarea de avantaje de joc sub formă de bunuri virtuale („obiecte”).
 3. 8.3 Sunt valabile conținuturile, funcțiile și premisele pentru serviciile premium din momentul comenzii, în forma în care acestea apar pe paginile noastre web și în aplicațiile mobile, precum și în coșurile de cumpărături aferente și care au fost transmise în mod corespunzător utilizatorului în respectiva confirmare a comenzii.
 4. 8.4 De regulă utilizatorul poate folosi obiectele o anumită perioadă de timp. Utilizatorul poate pierde obiecte pe parcursul jocului, dacă acestea sunt distruse în cadrul jocului sau sunt confiscate de alți utilizatori.
 5. 8.5 Serviciile premium pot fi achiziționate numai printr-o comandă specială. Nu există o obligație permanentă sau recurentă de achiziție a serviciilor premium.
 6. 8.6 În ceea ce privește utilizarea jocurilor prin intermediul browserului, sunt valabile prețurile din momentul comenzii, așa cum au fost afișate acestea în coșurile de cumpărături aferente și transmise utilizatorului la confirmarea comenzii respective. Prețurile conțin cota TVA aferentă prevăzută de lege.
 7. 8.7 În anumite cazuri, taxele și costurile aferente pentru diverși furnizori de plăți nu sunt incluse în prețuri. Se va indica în mod expres dacă apar costuri și taxe suplimentare pentru utilizator, datorită furnizorului de plăți ales de acesta. Atunci când joacă într-un browser, utilizatorul poate schimba furnizorul de plăți înainte de finalizarea procesului de plată. Nu avem nicio influență asupra taxelor și costurilor percepute de furnizorii de plăți. Numai furnizorii de plăți pot oferi informații angajante despre taxele și costurile aplicabile.
 8. 8.8 În ceea ce privește aplicațiile mobile, sunt valabile prețurile care sunt afișate prin intermediul respectivelor magazine pentru aplicații (de ex. App Store sau Google Play Store) și transmise utilizatorului la confirmarea comenzii în cauză. Prețurile conțin cota TVA aferentă prevăzută de lege. Pentru aplicațiile mobile plățile sunt realizate prin intermediul respectivului magazin de aplicații mobile. Au aplicabilitate condițiile de utilizare și plată ale magazinelor de aplicații mobile, iar în completare acești Termeni și condiții. În cazul unor neconcordanțe între Termenii și condițiile generale ale magazinelor de aplicații și acești Termeni și condiții, vor prevala condițiile de utilizare și plată ale magazinelor.
 9. 8.9 În măsura în care în cadrul jocurilor sunt simulate valute, de ex. puncte premium, este vorba despre servicii premium și nu despre bani reali. Conversia serviciilor premium (printre altele valuta) în bani reali este posibilă numai atunci când operarea site-urilor noastre web și a aplicațiilor mobile este întreruptă permanent. În acest caz plățile realizate de utilizator sunt rambursate în măsura în care nu au fost folosite încă la activarea serviciilor premium sau obiectelor.
 10. 8.10 Plățile pentru serviciile oferite devin scadente în avans prin achiziția unui abonament de tip premium.
 11. 8.11 Utilizatorul nu are nici un drept cu privire la o anumită metodă de plată.
 12. 8.12 Utilizatorul își asumă răspunderea față de noi pentru operațiunile de stornare întreprinse sau pentru rambursarea plăților, de ex. datorită unei acoperiri insuficiente a contului. Utilizatorul va suporta costurile care survin în mod regulat (de ex. taxele furnizorului de plăți) și taxa de procesare aferentă în valoare de 3,00 EUR. Ne rezervăm dreptul să deducem aceste sume din contul utilizatorului, odată cu taxa inițială. Utilizatorul are dreptul să demonstreze că nu a survenit niciun prejudiciu sau niciun prejudiciu cu valoarea revendicată.
 13. 8.13 În cazul unei întârzieri a plății din partea utilizatorului, avem dreptul să oprim prestarea serviciilor și să blocăm contul acestuia, chiar dacă obligația sa de plată va exista în continuare. În această perioadă nu se vor percepe costuri pentru servicii. Ne rezervăm totuși dreptul de a percepe o taxă de procesare de 3,00 EUR pentru deblocarea contului la realizarea plății integrale, în măsura în care utilizatorul poate justifica întârzierea. Utilizatorul are posibilitatea să demonstreze că nu a survenit niciun prejudiciu sau că s-a produs un prejudiciu cu o valoare mai redusă. Mai mult, avem în orice caz dreptul de a percepe dobânzile și penalitățile de întârziere conform legii cu o valoare de 5 puncte procentuale peste cota de bază a dobânzii aplicabile.
 14. 8.14 Vom oferi pentru participarea viitoare la jocuri noi servicii premium, obiecte sau valute, respectiv vom opera modificarea celor existente sau le vom suspenda complet, în cadrul ajustării și actualizării jocurilor în conformitate cu § 7.2 și § 7.3 ale acestor condiții de utilizare. În cazul unei asemenea modificări sau suspendări, ne obligăm să oferim utilizatorului posibilitatea de a folosi sau consuma serviciile premium dobândite contra costa, în decursul unui termen anunțat anterior. Ca alternativă, putem oferi utilizatorului posibilitatea să transforme serviciile premium, obiectele și valutele obținute contra cost în credit care poate fi folosit în alt mod. În cazul suspendării unui anumit joc utilizatorul are dreptul să folosească serviciile premium, obiectele și valutele obținute contra cost până în momentul realei suspendări și să le convertească astfel în credit care poate fi folosit într-un alt joc. Sunt excluse orice alte pretenții sau revendicări din partea utilizatorului.
 15. 8.15 Ne rezervăm dreptul să modificăm prețurile pentru serviciile premium după cum considerăm de cuviință.
 16. 9.15 Acest joc online ngmafia.ro prin serviciile premium oferite chiar daca se dau si premii nu este un joc de noroc ci doar stimuleaza jucatorul sa fie pe primul loc sau sa aiba cat mai multe puncte,respect in cadrul acestui joc.
 17. 8.15 Toate bunurile mobile prezentate in joc (masini,obiecte etc )sunt propietatea firmei si utilizatorul , jucatorul nu poate sa aiba pretentii asupra bunului chiar daca a platit serviciile Premium aceste servicii se refera strict la bunurile virtuale din joc si nu la cele reale .

§ 9 Dreptul de revocare, avizul de revocare cu privire la serviciile premium

 1. La transmiterea revocării prin e-mail se recomandă utilizatorului pentru o procesare mai rapidă să indice la subiect numele de utilizator și numele jocului.
 2. Avizul de revocare
 3. Dreptul de revocare
 4. Utilizatorul poate revoca acest contract în decursul a 14 zile, fără a aduce justificări în acest sens.
 5. Termenul de revocare este de 14 zile de la ziua încheierii contractului.
 6. Pentru a-și exercita dreptul de revocare, utilizatorul trebuie să ne informeze (Webprest Limited Ltd, Harley Street LONDON - W1G 9QR, e-mail: info@realworldmafia.com) cu privire la decizia sa de a revoca prezentul contract printr-o declarație explicită (de ex. printr-o scrisoare trimisă poștal sau e-mail).
 7. Pentru respectarea termenului de revocare este suficientă trimiterea înștiințării asupra exercitării dreptului de revocare înainte de expirarea termenului.
 8. Consecințele revocării
 9. În cazul revocării acestui contract de către dvs., suntem nevoiți să vă rambursăm neîntârziat și în termen de cel mult 14 zile de la ziua în care am primit înștiințarea de la dvs. cu privire la revocarea contractului, toate plățile pe care le-am primit de la dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare rezultate ca urmare a alegerii de către dvs. a unui alt tip de livrare, decât cea standard avantajoasă oferită de noi). Pentru rambursare vom utiliza aceeași metodă de plată folosită de dvs. la realizarea tranzacției inițiale, cu excepția cazului în care am convenit altceva împreună; nu vi se vor percepe în niciun caz taxe pentru rambursarea acestei plăți.
 10. Finalul avizului de revocare.
 11. Indicație specială cu privire la stingerea dreptului de revocare înainte de termen:
 12. Dreptul dvs. de revocare se stinge înainte de termen, dacă execuția contractului a început înainte de expirarea termenului de revocare, după ce dvs. v-ați dat consimțământul expres ca utilizator și ați luat la cunoștință că veți pierde dreptul de revocare o dată cu realizarea contractului.
 13. Indicație specială cu privire la textul contractului:
 14. Confirmăm utilizatorului încheierea contractului via e-mail, prin trimiterea unei facturi și salvarea textului contractului.

§ 10 Durata contractului și rezilierea

 1. 10.1 Contractul de licență și/sau contractul premium de licență dintre utilizator și noi sunt încheiate pe o perioadă nedeterminată, în măsura în care oferta noastră nu prevede altceva. Se pot aplica prevederi derogatorii pentru furnizarea de servicii premium.
 2. 10.2 Dacă nu a fost negociată o anumită durată a contractului de licență, acesta poate fi reziliat în orice moment, fără a fi necesară precizarea unor justificări în acest sens.
 3. 10.3 Contractul premium poate fi reziliat în mod regulamentar de ambele părți cu un preaviz de trei (3) luni. Pentru rezilierea regulamentară nu este necesară indicarea motivelor.
 4. 10.4 Dreptul ambelor părți de a rezilia în orice moment din motive importante contractul de licență, respectiv contractul de licență premium, nu este influențat de prevederile anterioare.
 5. 10.5 Ne rezervăm în mod special, însă nu în mod exclusiv, dreptul de a rezilia contractul de licență, respectiv contractul de licență premium din motive importante, dacă
  • utilizatorul este în întârziere cu plata unei sume de cel puțin 1,99 EUR și nu efectuează plata în ciuda somațiilor;
  • utilizatorul nu își echilibrează contul, care este pe minus conform pct. 8.12, în ciuda avertismentelor trimise de noi cu stabilirea unui termen de plată;
  • în ciuda somațiilor, utilizatorul se face vinovat de încălcarea regulilor de joc, legilor sau acestor Termeni și condiții;
  • utilizatorul comite fapte penale sau
  • încalcă § 11 sau § 12.3 și în ciuda solicitărilor și expirării termenului prevăzut pentru remediere, această încălcare nu a fost remediată sau a fost repetată în ciuda somațiilor.
 6. 10.6 Dacă în jocul în cauză nu este prevăzută posibilitatea rezilierii (de ex. funcția de ștergere), rezilierea trebuie să se facă în formă scrisă (scrisoare, fax, e-mail). În cazul unei rezilieri extraordinare este necesară indicarea motivelor de reziliere.
 7. 10.7 Din motive tehnice ștergerea definitivă a contului și a datelor de utilizator are loc cu o întârziere de câteva zile.
 8. 10.8 În cazul unei rezilieri regulamentare de către utilizator sau a unei rezilieri pronunțate de noi din motive importante, din momentul intrării în vigoare a rezilierii utilizatorul nu mai poate solicita rambursarea sumelor plătite. Utilizatorul are posibilitatea ca, până la momentul intrării în vigoare a rezilierii, să folosească și să consume punctele premium, precum și obiectele achiziționate contra cost. Ulterior, utilizatorul nu mai are dreptul la pretenții de despăgubire față de noi, în special din cauza serviciilor premium nefolosite încă. Se vor stinge toate pretențiile cu privire la furnizarea de servicii premium. Pe lângă aceasta, suntem autorizați să solicităm de la utilizator valoarea cumulată a tuturor sumelor pe care acesta ar mai fi trebuit să le achite (în special pentru serviciile premium deja comandate). Dreptul utilizatorului de a dovedi că nu a existat niciun prejudiciu sau că s-a produs un prejudiciu cu o valoare cu mult mai redusă, nu este influențat de prevederile de mai sus.

§ 11 Siguranță, fraudă

 1. 11.1 Utilizatorul nu are dreptul de a utiliza mecanisme, software, programe sau alte proceduri de natură să perturbe sistemele noastre. Utilizatorul nu are voie să adopte măsuri care ar putea duce la o suprasolicitare nepermisă a sistemelor. Utilizarea unui software special, în special privind controlul sistematic sau automat al jocurilor sau al funcțiilor individuale de joc (bots, macros), pentru reproducerea sau valorificarea jocurilor este interzisă.
 2. 11.2 Este interzisă utilizarea bug-urilor, respectiv erorilor în programarea și în derularea jocurilor, care pot prezenta un avantaj pentru utilizator, în scopuri proprii și/sau scopuri străine. Dacă utilizatorul descoperă bug-uri, ne va comunica imediat acest lucru. Dacă utilizatorul a obținut în consecință anumite beneficii, acestea trebuie să fie restituite, în măsura în care este posibil. Dacă bug-urile sau erorile au fost folosite deliberat sau au fost făcute cunoscute public pe internet sau prin intermediul aplicațiilor mobile, aceasta poate duce la rezilierea contractului de licență fără aviz prealabil și la ștergerea contului.
 3. 11.3 Este interzisă utilizarea de software, care face posibilă „extragerea de informații” sau care culege într-un alt mod informații în legătură cu jocurile.
 4. 11.4 Este interzisă utilizarea de obiecte în afara jocurilor, cumpărarea sau vânzarea acestora pentru bani reali sau oferirea lor la schimb.

§ 12 Obligațiile utilizatorului

 1. 12.1 Utilizatorul garantează că datele pe care ni le-a furnizat la înregistrare și în cadrul utilizării serviciilor premium sunt corecte și complete. Utilizatorul se obligă să ne informeze neîntârziat cu privire la modificarea datelor și să confirme la cerere corectitudinea datelor.
 2. 12.2 Utilizatorul se obligă să urmeze reglementările acestor Termeni și condiții, să respecte instrucțiunile de joc, indicațiile noastre și ale angajaților noștri, precum și pe cele ale personalului auxiliar și ale asistenților acestora. Acestea cuprind indicațiile administratorilor și moderatorilor (mangerilor de comunitate, asistenților) de pe forumurile de joc.
 3. 12.3 Utilizatorul va renunța la orice poate periclita și împiedica operarea și modul de funcționare a jocurilor, precum și interacțiunea benefică și profitabilă dintre utilizatori. Utilizatorului i se interzice în mod special,
  • să folosească un nume de utilizator care încalcă drepturile unor terțe părți (mai ales drepturile de autor, drepturile personalității, drepturile asupra mărcilor, drepturile comerciale etc.) sau bunele moravuri, de ex.: atentează la convingerile religioase ale unor terțe părți, sau este de natură rasistă sau discriminatoare. Ne distanțăm în mod explicit de un asemenea comportament.
  • să folosească drept nume de utilizator o adresă de e-mail sau o adresă de internet,
  • Să comită furt de identitate,
  • să folosească, să posteze sau să publice pe internet conținuturi care instigă la mobbing, amenință, șicanează, aduc injurii sau denigrează, să publice sau să facă trimiterea prin linkuri spre astfel de materiale pe un site terț, indiferent dacă aceste conținuturi se referă la alți utilizatori, colaboratorii noștri sau la alte persoane sau firme,
  • să folosească, să posteze sau să publice pe internet conținuturi discriminatoare (de ex. discursuri care instigă la ură împotriva unor grupuri de persoane, în special datorită rasei, originii etnice, religiei, handicapului, sexului, vârstei, statutului de veteran sau orientării sexuale) politice, imorale, pornografice, reprobabile, ofensatoare, care înfățișează acte violente, care îndeamnă la violență, sexiste, conținuturi care prezintă acte de extremă dreaptă sau stângă, sau să folosească conținuturi care contravin legislației, în special legislației privind protecția tinerilor, respectiv cu privire la protecția tinerilor în mass-media, să folosească conținuturi care atentează la bunele moravuri, să le publice sau să facă trimitere prin linkuri spre astfel de materiale pe un site terț sau să facă reclamă la, să ofere sau să distribuie produse sau care contravin legilor, în special legilor privind protecția minorilor,
  • să încalce legile în vigoare sau să incite la încălcarea legilor sau să publice linkuri spre astfel de articole,
  • să publice, să multiplice, să facă accesibile pentru publicul larg sau să distribuie conținuturi protejate prin lege, în special să încalce drepturi cu privire la proprietatea industrială (de ex. legea drepturilor de autor, legea privind mărcile, dreptul patentelor, legea designului sau legea privind protecția desenelor și modelelor),
  • să facă reclamă la, să ofere sau să distribuie mărfuri sau servicii,
  • să întreprindă sau să sprijine acțiuni neconcurențiale, inclusiv publicitate progresivă pentru clienți (precum sistemul în lanț, bulgăre de zăpadă sau piramidal),
  • să solicite date personale sau date de acces de la alți utilizatori în scopuri comerciale sau ilegale,
  • să organizeze activități comerciale și/sau vânzare către terțe părți sau să facă reclamă în acest sens (și prin link), de ex. anunțuri, jocuri de noroc, concursuri, tombole, operațiuni barter, sisteme bulgăre de zăpadă,
  • să multiplice fotografia unei alte persoane sau să o facă accesibilă publicului larg, fără a avea aprobarea în scris a persoanei în cauză,
  • să publice date cu caracter personal sau confidențiale fără a avea autorizație,
  • să folosească serviciile pentru a obține profituri,
  • să publice sau să distribuie conținuturi care provoacă pagube rețelelor, serverelor sau altor componente de infrastructură, care perturbă operarea acestora sau să preia accesul asupra lor (de ex. răspândirea de viermi informatici, troiani, viruși, spyware, password phishing etc.).
 4. 12.4 Înregistrările false efectuate în mod deliberat, utilizarea sau publicarea unor conținuturi nepermise sau încălcările conform § 11 și § 12.3 sau abuzul de date, ne îndreptățesc la rezilierea fără preaviz. Mai mult, ne rezervăm dreptul de a întreprinde măsurile legale necesare.
 5. 12.5 Ne rezervăm dreptul să ștergem conținuturi generate de utilizatori. Aceasta se aplică în mod special pentru conținuturi care contravin acestor Termeni și condiții.

§ 13 Acordarea unor drepturi; software pentru aplicațiile mobile

 1. 13.1 Aplicațiile mobile și jocurile necesită instalarea unui software pe aparatul utilizatorului („software pentru aplicații mobile”). Utilizatorul a luat la cunoștiință faptul că nouă ne revin toate drepturile cu privire la software-ul pentru aplicații mobile și toate drepturile privitoare la licențiatorii noștri. Punem acest software pentru aplicații mobile la dispoziția utilizatorilor, acordându-le astfel cele mai simple drepturi de utilizare pentru uzul personal pe aparatul acestora. Multiplicarea software-ului pentru aplicații mobile, facilitarea accesului public la acesta pe internet sau printr-o rețea sau salvarea acestuia pe suporturi de stocare a datelor nu este permisă. Nu este permisă nici utilizarea sau exploatarea sa în scopuri comerciale. Mai mult, sunt interzise prelucrarea, decompilarea, dezasamblarea și ingineria inversă. Este interzisă și încurajarea unor terțe persoane la asemenea acțiuni sau sprijinirea lor în acest scop. Acordarea acestor drepturi poate fi retrasă oricând de noi, fără justificări. În acest caz utilizatorul se obligă să șteargă software-ul pentru aplicații mobile de pe aparatul său. Autorizația de exercitare a drepturilor acordate nu mai are aplicabilitatea cel târziu în momentul în care acordul de licență al utilizatorului este reziliat.
 2. 13.2 În ceea ce privește aplicația mobilă sunt valabile condițiile de utilizare ale magazinelor de aplicații și drepturile prevăzute acolo, în completare la § 13.1 ale acestor Termeni și condiții. Utilizatorului i se vor acorda cu privire la aplicația mobilă descărcată, respectiv a software-ului pentru aplicația mobilă, drepturi de utilizare simple pentru uzul personal pe fiecare aparat care se află în posesia utilizatorului și este controlat de acesta.
 3. 13.3 Dacă utilizatorul face accesibile în cadrul jocurilor sau în forumurile operate de noi informații sub formă de text, imagini, elemente grafice, înregistrări video, linkuri, muzică etc. („conținuturi”), atunci acesta ne acordă astfel gratuit, dreptul simplu, fără limitare în ceea ce privește spațiul, de a le multiplica și pune la dispoziția publicului în conexiune cu jocurile și forumurile. Utilizatorul este singurul responsabil pentru aceste informații. Noi nu deținem niciun control asupra acestora și nu ne însușim conținuturile. Nu se realizează nicio verificare a acestora de către noi. Dacă vom lua cunoștință de conținuturi ilicite sau conținuturi în sensul § 12.3, acestea vor fi șterse neîntârziat.
 4. 13.4 Utilizatorul ne exonerează de orice pretenții sau revendicări, inclusiv cereri de despăgubire, adresate nouă de către alți utilizatori sau alte terțe părți, ca urmare a încălcării drepturilor lor prin comportamentul utilizatorului și/sau prin conținuturile sau datele publicate de utilizator. Utilizatorul ne va rambursa totodată toate costurile rezultate astfel, în special costurile care au fost suportate de noi printr-o eventuală necesitate de apărare în fața instanței. Nu se va aduce atingere tuturor celorlalte drepturi ce decurg de aici, precum și pretențiilor noastre de despăgubire. Obligațiile utilizatorului nu mai au aplicabilitate, dacă acesta nu este responsabil pentru încălcarea respectivă. Dacă prin conținuturile postate de utilizator se încalcă drepturile unor terțe părți, în funcție de alegerea noastră, utilizatorul fie ne va acorda pe cheltuiala sa dreptul de utilizare a conținuturilor, fie va renunța la dreptul de proprietate intelectuală asupra conținuturilor. Dacă prin utilizarea serviciilor de către utilizator se încalcă drepturile unor terțe părți, la solicitarea noastră utilizatorul va înceta imediat utilizarea neconformă cu contractul și/sau ilegală.

§ 14 Disponibilitatea

 1. Garantăm o disponibilitate a jocurilor de 98% în medie pe an. Sunt excluse de la acesta intervalele de timp de mentenanță periodică a jocurilor, a căror realizare este posibilă numai în modul offline, și intervalele în care jocurile nu pot fi accesate din motive de forță majoră, ca urmare a manipulării externe sau a altor probleme care nu se află în sfera noastră de influență sau în cea a personalului nostru auxiliar de asistență. Răspundem pentru indisponibilitatea jocurilor numai în cazul intenției deliberate sau gravei neglijențe, sau datorită punerii în primejdie a vieții, vătămării corporale sau prejudicierii sănătății.

§ 15 Garanția și limitarea responsabilității

 1. 15.1 Prin contractul de licență utilizatorul obține posibilitatea de a utiliza jocurile în versiunea lor actuală. Utilizatorul este conștient de faptul că jocurile oferite de noi, ca orice software, nu pot fi niciodată lipsite în totalitate de erori.
 2. 15.2 Neajunsurile constatate de utilizator vor fi semnalate imediat după ce au fost descoperite. Pentru păstrarea dovezilor, sesizarea ni se va expedia în formă scrisă (prin fax, scrisoare sau e-mail). Înainte de raportarea unei eventuale erori, utilizatorul va citi toate paginile de ajutor, întrebările adresate frecvent și eventualele comunicări din forumuri.
 3. 15.3 Nu se acordă garanție pentru erorile produse datorită unor influențe externe, erori de operare sau cazuri de forță majoră.
 4. 15.4 Utilizatorul se obligă să participe, în măsura posibilităților, la remedierea erorilor jocurilor.
 5. 15.5 În principiu, este exclusă orice răspundere din partea noastră, aceasta având loc numai în conformitate cu reglementările care urmează.
 6. Suntem responsabili pentru acordarea de despăgubiri și restituirea unor cheltuieli nefondate („despăgubire”) datorită încălcării unor obligații contractuale sau exterioare contractului numai în următoarele cazuri
  • în cazul unei intenții deliberate sau grave neglijențe,
  • în cazul periclitării vieții, a integrității corporale sau a sănătății, datorită gravei neglijențe sau în mod deliberat,
  • în cazul încălcării grave sau intenționate a unor obligații contractuale esențiale,
  • datorită preluării unei garanții privind calitatea produsului,
  • în orice alt caz de răspundere obligatorie.
 7. Despăgubirea pentru încălcarea obligațiilor contractuale esențiale se limitează la pagubele specifice contractului, previzibile, în măsura în care nu este vorba de intenție deliberată sau gravă neglijență, de periclitarea vieții, a integrității corporale sau a sănătății, sau de preluarea unei garanții a produsului sau de răspunderea asupra produsului.
 8. 15.6 Cazurile de excludere a răspunderii de la § 15.5 sunt valabile și în ceea ce privește răspunderea personală a angajaților, colaboratorilor, acționarilor, reprezentanților, organelor și membrilor acesteia, managerilor de comunitate, moderatorilor, personalului de suport sau celui auxiliar.
 9. 15.7 Modificarea sarcinii probei în defavoarea utilizatorului nu are legătură cu reglementările anterioare.
 10. 15.8 Ne distanțăm în mod explicit de conținutul tuturor paginilor pe care există referințe directe sau indirecte (așa-numite „linkuri”) cu privire la oferta noastă. Nu ne asumăm niciun fel de răspundere pentru aceste conținuturi sau pagini. Sunt răspunzători pentru conținutul acestor pagini înșiși furnizorii paginilor respective.

§ 16 Protecția datelor

 1. În Prevederile privind protecția datelor se regăsesc informații despre felul, volumul, locul și scopul colectării, prelucrării și utilizării în vederea realizării contractului și derulării comenzilor, precum și datele personale necesare pentru expedierea buletinului informativ de către noi, precum și despre dreptul utilizatorului la informare și dreptul la rectificare, blocare și ștergere.

§ 17 Legislația aplicabilă și sediul instanței competente

 1. 17.1 Are aplicabilitate legislația din Marea Britanica excluzând Convenția Națiunilor Unite cu privire la vânzarea internațională de mărfuri (CIVM) și reglementările din dreptul internațional privat.
 2. 17.2 Pentru litigiile cu utilizatorii sediul instanței cu competență de soluționare se va afla pe teritoriul Marii Britanice în măsura în care utilizatorul se afla în circumscripția teritorială a unei instanțe de judecată din Marea Britanica. În cazul litigiilor izvorâte din acte juridice cu comercianți, persoane juridice, de drept public sau fonduri speciale de drept public se convine pentru toate cazurile ca instanță competentă exclusivă.

1 » Desfasurarea jocului

 1. Discriminarile si insultele adresate altor jucatori sunt strict interzise. Va rugam sa pastrati un limbaj decent.
 2. SPAM-ul este strict interzis in joc, utilizatorul care promoveaza alte site-uri prin intermediul NGMafia va fi dezactivat permanent.
 3. Amenintarile si santajul impotriva altor jucatori sunt strict interzise. Toate convorbirile din joc sunt inregistrate!
 4. Inregistrarea contului cu un nume obscen duce la blocarea permanenta a acestuia.

2 » Reguli Generale

 1. Fiecare jucator poate avea un singur cont, utilizarea mai multor conturi ducand la suspendarea acestora.
 2. Exploatarea posibilelor erori este strict interzisa. Va rugam sa raportati orice eroare sau posibila eroare gasita in joc!
 3. Ne rezervam dreptul de a modifica, penaliza sau chiar dezactiva orice jucator care constituie o posibila amenintare asupra jocului.
 4. Vanzarea contului de jucator este strict interzisa si se pedepseste cu dezactivarea permanenta a contului.
 5. Nu suntem raspunzatori pentru posibilele erori, pierderile de date sau conflictele cu alti jucatori.
 6. Ne rezervam dreptul de a modifica regulamentul jocului fara a anunta.
 7. Utilizarea programelor ilegale ce va pot aduce beneficii in joc sunt strict interzise.
 8. Nu aveti voie sa pretindeti ca faceti parte din echipa NGMafia.
 9. Inselatoriile sunt strict interzise in joc!
 10. NGMafia nu plateste nici un fel de despagubiri, indiferent de natura problemelor dvs.
 11. Comertul cu bunuri din joc pe bani reali, cu alti jucatori, sunt strict interzise.
 12. Crearea de conturi false (ca fiind referali) este strict interiza si se pedepseste cu blocarea permanenta a contului.
 13. Pentru a juca acest joc trebuie sa aveti cel putin varsta de 14 ani (impliniti). In cazul in care nu aveti 14 ani impliniti, aveti nevoie de permisiunea parintilor.

3 » Reguli pentru facilitatile platite

Cand cumparati puncte in joc sunteti de acord cu aceste conditii.

 1. Indiferent de suma utilizata pentru a cumpara credite, banii nu se returneaza.
 2. Pentru a putea utiliza anumite sisteme de plata, trebuie sa aveti cel putin 14 ani si/sau acordul parintilor.
 3. Daca platiti folosind telefonul / cardul altei persoane, sunteti obligati sa cereti permisiunea inainte.
 4. NGMafia nu va restituii sau plati despagubiri pentru banii pierduti din greselile dvs.

4 » Regulamentul forumului

Regulile scrise la Desfasurarea Jocului se aplica in mare masura pe forum.

 1. Reclama pe forum fara acordul staff-ului este strict interzisa.
 2. Va rugam sa pastrati un limbaj decent ("limbajul de messenger" nu este tolerat).
 3. Mesajele off topic sunt interzise, cu exceptia sectiunii special create.
 4. Este interzisa continuarea discutilor inutil intr-un topic, dupa ce a fost oferit raspunsul la intrebarea celui care a deschis subiectul.
 5. Inainte de a deschide un subiect asigurati-va ca nu au mai fost subiecte asemanatoare si aveti grija sa il deschideti in sectiunea corecta.

5 » Regulamentul Chat-ului

 1. Este strict interzisa reclama de orice fel. De asemenea este interzisa solicitarea obsesiva a punctelor de respect.
 2. Insultele si amenintarile adresate altor jucatori sunt strict interzise.
 3. Limbajul de messenger nu este tolerat.

6 » Alte reguli

 1. Ne rezervam dreptul de a trimite buletine informative pe adresa dvs. de email.
 2. Regulile pot fi schimbate fara a anunta acest lucru, asa ca este responsabilitatea dvs. sa verificati in mod periodic regulamentul.
 3. Administratorii / Moderatorii sunt responsabili cu pedepsirea utilizatorilor in functie de regulile incalcate de acestia.
 4. Staff-ul NGMAfia isi rezerva dreptul de a inchide orice cont fara a fi nevoie sa ofere explicatii!
 5. Membri staff-ului nu sunt obligati sa ofere explicatii jucatorilor, in legatura cu decizile luate sau modificarile aduse.

Nerespectarea oricarei reguli din cele enumerate mai sus poate duce la dezactivarea permanenta a contului. Tine minte ca echipa NGMafia nu va cere niciodata parola de jucator.

Versiunea: Noiembrie 2014 © (Copyright) Webprest Limited Ltd 2014 - Toate drepturile rezervate.

PREVEDERI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Societatea Webprest Limited Ltd se simte obligată să protejeze viața privată a utilizatorilor săi la procesarea datelor personale ale acestora și ține cont de acest aspect în toate demersurile sale comerciale. Webprest Limited Ltd respectă prevederile și normele aplicabile privind protecția datelor. Aceste prevederi sunt aplicabile pentru toate serviciile oferite pe site-urile operate de firma Webprest Limited Ltd , precum și pe portaluri și pentru toate jocurile online ale societății Webprest Limited Ltd („Site-ul web”), însă nu și pentru paginile altor furnizori, conectate prin linkuri cu Site-ul web. În această privință sunt aplicabile prevederile privind protecția datelor ale respetivilor furnizori.

În cele ce urmează, am vrea să vă informăm cu privire la procedura noastră de colectare și utilizare a datelor.

Prin accesarea și utilizarea „Site-ului web“ www.ngmaafia.ro sau www.realworldmafia.ro vă declarați de acord cu următoarele prevederi privind protecția datelor. Puteți rezilia orice aprobări acordate cu efect în viitor (vezi punctul 8 „posibilitatea de revocare“). Pentru întrebări privind utilizarea datelor dvs. personale de către Webprest Limited Ltd , vă rugăm să ne adresați cererile dvs. (vezi punctul 9 „Întrebări privind protecția datelor și datele de contact“).

1. Înregistrarea și utilizarea datelor dvs. personale de către Webprest Limited Ltd

1.1 Când dvs. vizitați Site-ul web, vă păstrați anonimatul. La fiecare accesare a Site-ului web de către un utilizator și la fiecare accesare a unui document sunt salvate în principiu datele de acces pentru această procedură pe serverul nostru, într-un fișier de jurnalizare, fără referire la persoana respectivă, după cum urmează: Protocolul Internet, adresa /adresa IP, pagina de pe care a fost solicitat documentul, data, ora, tipul de browser și sistemul de operare, pagina vizitată de dvs., cantitatea de date transmisă, statutul privind accesul (documentul transmis, documentul nu a fost găsit etc.). Din aceste date sunt generate statistici, care ajută firma Webprest Limited Ltd să adapteze serviciile oferite la cerințele dvs.

1.2 În principiu, Webprest Limited Ltd află, înregistrează și utilizează doar datele comunicate de dvs. în momentul utiilizării Site-ului web, în cadrul procedurii de înregistrare preliminară, respectiv de înregistrare și eventual la utilizare a serviciilor contra-cost. În momentul înregistrării preliminare și înregistrării ca utilizator trebuie să indicați un nume de utilizator și o adresă de e-mail.

1.3 Pe parcursul derulării acordului încheiat cu utilizatorul, în special în cadrul serviciilor contra-cost alese de dvs., poate fi necesară precizarea altor date, de ex. numele complet, adresa, datele contului bancar, numărul cardului de credit etc. De asemenea, pentru procesarea cererilor dvs. sau pentru a vă putea oferi sfaturi, este uneori necesar să aflăm datele dvs. personale precum numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon. Webprest Limited Ltd va utiliza aceste date în mod confidențial și respectând prevederile legale privind protecția datelor. Webprest Limited Ltd nu va transmite astfel de informații unor terțe părți fără permisiunea dvs., decât în măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea contractului, la procesarea cererilor dvs. sau pentru consiliere. Puteți găsi detalii suplimentare cu privire la transmiterea datelor către terți la punctul 6 („Transmiterea datelor personale către terțe părți“).

1.4 Webprest Limited Ltd vă indică în această privință faptul că datele privind volumul, utilizarea și contabilizarea sunt colectate, procesate și utilizate în conformitate cu prevederile §§ 14, 15 din TMG (Telemediengesetz, „Legea cu privire la Telemedia”) respectiv § 28 din BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, „Legea federală privind protecția datelor”), chiar și după îndeplinirea comenzii, în măsura în care acest lucru este necesar. Webprest Limited Ltd își rezervă dreptul de a salva adresele IP și fișierele de logare pe o perioadă de timp acceptabilă după utilizarea Site-ului web în scopul de a supraveghea respectarea condițiilor de utilizare și a regulile de joc, în special pentru procesarea regulamentară a ordinelor de plată inițiate de dvs. Această procedură este utilă în special pentru a evita cazurile de abuz sau pentru a le clarifica și pentru a putea transmite datele în caz de nevoie către autoritățile abilitate pentru derularea anchetelor judiciare. Altfel, orice evaluare a datelor are loc în anonimat, în măsura în care acest lucru este posibil. La finalul acestei perioade, adresele IP și fișierele de jurnalizare sunt șterse complet, cu excepția cazului în care sunt inițiate în instanță proceduri judiciare de urmărire penală sau pentru identificarea unui abuz.

1.5 Firma Webprest Limited Ltd poate completa din proprie inițiativă sau la cererea dvs. datele personale salvate de firma Webprest Limited Ltd în legătură cu operarea acestui Site web, și anume cele incomplete, greșite și/sau care nu mai sunt actuale, le poate corecta sau șterge.

1.6 Webprest Limited Ltd șterge imediat datele personale, la solicitarea persoanelor îndreptățite, conform prevederilor legale relevante, în măsura în care nu există prevederi legale mandatorii privind păstrarea acestora.

2. Primirea de informații referitoare la joc / buletine informative

Pe parcursul înregistrării dvs. sau în momentul înscrierii pentru a primi un buletin informativ, v-ați declarat de acord să primiți în mod regulat informații prin e-mail (de ex. informații privind actualizările etc.), referitoare la jocul pentru care v-ați înscris /înregistrat, precum și să primiți un buletin informativ cu informații actuale despre alte jocuri etc. Ne-ați dat aprobarea de mai jos în mod expres iar noi am înregistrat-o. Conform legii UK privind serviciile telemedia suntem obligați să avem întotdeauna pregătit pentru descărcare conținutul aprobărilor.

Puteți anula oricând aprobarea privind utilizarea adresei dvs. de e-mail pentru a primi informațiile referitoare la joc și buletinul informativ, cu efect pentru viitor. ( date de contact, vezi punctele 8 și 9). În plus aveți posibilitatea să vă dezabonați direct oricând prin intermediul unui link special, pentru a nu mai primi informații referitoare la joc, respectiv buletinul informativ.

Aprobarea privind utilizarea adresei de e-mail pentru a primi informații referitoare la joc și buletinul informativ: „Aș dori să primesc în mod regulat prin e-mail informații despre jocul pentru care m-am înregistrat (de ex. informații actualizate etc.), precum și buletinul informativ cu informații actuale despre alte jocuri. Adresa mea de e-mail nu va fi comunicată altor firme. Pot revoca oricând cu aplicare imediată această aprobarea privind utilizarea adresei mele de e-mail.”

3. Utilizarea de cookies și web beacons

3.1 Cookies proprii și web beacons, reclama terților, linkuri la alte site-uri web

Pentru a prezenta serviciile oferite pe internet într-un mod cât se poate de atrăgător, utilizăm precum alte firme, așa-numite cookies și web beacons temporare sau permanente. Cookies sunt mici fișiere-text, salvate pe calculatorul utilizatorului, care fac posibilă analiza privind utilizarea Site-ului web de către utilizator. Salvarea face posibilă conectarea automată, așa încât să nu fie necesar să vă autentificați de fiecare dată. Nu are loc o identificare personlă a utilizatorului cu ajutorul datelor salvate prin intermediul cookies.

Dacă nu doriți stocarea de cookies pe calculatorul dvs. sau dacă doriți să fiți înștiințat despre salvarea acestora, puteți evita instalarea de cookies printr-o setare corespunzătoare a browserului dvs., alegând ca setare a browser-ului dvs. opțiunea „fără cookies”. Puteți afla din instrucțiunile producătorului browserului dvs. cum funcționează acest sistem în mod individual. Vrem să vă indicăm însă faptul că în acest caz nu veți putea folosi integral toate funcțiile Site-ului web.

3.2 Google Analytics

Pe Site-ul web al firmei sunt culese și salvate date cu ajutorul Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Incorporated („Google“), iar din acestea rezultă profile de utilizatori prin utilizarea de pseudonime. Cu ajutorul acestor profile de utilizatori se realizează analiza comportamentului vizitatorilor, în vederea îmbunătățirii și elaborării adecvate a ofertei noastre în funcție de cerințele pieței. Cookies pot fi folosite în acest scop. Puteți împiedica instalarea de cookies printr-o setare corespunzătoare a browserului dvs.; vă indicăm însă faptul că în acest caz nu veți putea utiliza integral toate funcțiile acestui Site web. Profilele utilizatorilor sub pseudonime nu sunt corelate cu datele personale reale ale purtătorului pseudonomului fără un accept expres al persoanei respective. Puteți să vă opuneți cu efect imediat colectării și stocării datelor în scopul analizei Site-ului web, prin instalarea unui add-on pentru browser, care dezactivează Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro).

3.3. Reclamă din partea terților, linkuri la alte site-uri web, Google AdSense, buton Facebook

3.3.1 Site-ul web poate conține reclame ale terților și referințe interactive (așa-numite linkuri) care permit accesarea terților, iar firma Webprest Limited Ltd nu poartă răspunderea pentru acestea. Firma Webprest Limited Ltd nu are nicio influență privind conținutul și modul în care sunt concepute paginile la care trimit linkurile externe, respectiv cu privire la prezența pe internet, la care ajungeți prin intermediul acestor pagini. Respectivii furnizori poartă răspunderea exclusivă cu privire la conținutul și elaborarea acestor apariții pe internet, precum și cu privire la respectarea prevederilor privind protecția datelor.

3.3.2 Site-ul web utilizează Google AdSense, un serviciu web furnizat de Google, prin intermediul căruia sunt plasate reclame ale unor terțe părți pe Site-ul web. Ca parte a acestor reclame, Google poate plasa cookies pe hard diskul utilizatorilor, pentru a le citi, și poate folosi „web beacons” (documente grafice ascunse) pentru a culege informații. Informațiile obținute cu ajutorul acestor cookies și/sau web beacons sunt transmise căte un server al Google din SUA și sunt procesate acolo.

3.3.3 Persoanele sau societățile care se ocupă cu publicitatea folosesc ocazional tehnologii cu ajutorul cărora transmit direct în browserul dvs. reclame care apar pe pagina firmei Webprest Limited Ltd , așa încât adresa dvs. IP să fie transmisă automat. Advertiserii respectivi sau firmele folosesc uneori și cookies precum și alte mijloace tehnice, pentru a măsura eficiența reclamelor și pentru a optimiza conținutul acestora. Acesta se referă în mod special, însă fără a se limita la aceasta, la atribuirea anumitor pagini de internet unor categorii de interese, în funcție de modul în care dvs. utilizați internetul. În acest context nu se stabilește nicio legătură între aceste inforrmații și numele dvs., adresa dvs., numărul de telefon sau adresa de e-mail. Firma Webprest Limited Ltd nu are nicio influență în această privință. Utilizarea datelor de către terți nu este înregistrată din această cauză în prezenta declarație privind protecția datelor. Puteți dezactiva utilizarea cookies din setările browser-ului dvs. (vezi punctul 3.1). În plus puteți înceta furnizarea datelor și clasificarea acestora prin dezactivare pe pagina www.google.com/privacy_ads.html.

3.3.4 Site-ul web poate conține așa-numitul buton Facebook „Îmi place“, care este operat în exclusivitate de rețeaua de socializare Facebook și anume de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Dacă faceți clic pe butonul Facebook „Îmi place“, Facebook vă va solicita, în măsura în care nu aveți cont de Facebook sau nu v-ați logat de curând pe contul dvs. de Facebook, să vă înregistrați pe Facebook, pentru a putea utiliza această funcție. Astfel datele dvs. sunt transmise către Facebook. Dacă aveți deja un cont pe Facebook și dacă sunteți logat în paralel în contul de Facebook, pe parcursul vizitei dvs. pe Site-ul web intervine în mod automat, fără să dați click pe butonul de Facebook, o legătură cu serverele Facebook, așa încât datele sunt transmise către Facebook în momentul accesării Site-ului web. Transmiterea datelor și alocarea acestora contului dvs. de Facebook are loc automat, fără a exista un alt indiciu în acest sens. Firma Webprest Limited Ltd nu are nicio influență în această privință. Puteți evita această transmitere deconectându-vă în prealabil de la contul dvs. de Facebook. Webprest Limited Ltd indică în mod expres că puteți extrage indicații suplimentare privind datele colectate de Facebook și cu privire la drepturile pe care le aveți în această privință, din accesul pe internet la Facebook și din prevederile respective privind protecția datelor. Prevederile privind protecția datelor de pe Facebook le puteți găsi pe pagina http://ro-ro.facebook.com/privacy/explanation.php

3.4 Utilizarea prin platforma unui terț ofertant; urmărire mobilă

Prin utilizarea unui site web sau descărcarea unei aplicații mobile a Webprest Limited Ltd , de la sau prin intermediul unei platforme a unui furnizor terț, vă declarați de acord cu accesul la și/sau salvarea

Facem cunoscute aceste date platformei unei terțe părți în scopul folosirii lor de către aceasta conform condițiilor de utilizare și setărilor dvs. de confidențialitate pentru platforma acestei terțe părți.

Dacă folosiți o aplicație mobilă, Webprest Limited Ltd poate colecta, conform acordului în vigoare cu operatorul rețelei de telefonie mobilă și în conformitate cu setările dvs. cu privire la protecția datelor, adresa dvs. de IP, numărul dvs. unic de identificare, care este alocat automat dispozitivului dvs. și tipul aparatului, precum și anumite informații pe care dvs. le furnizați și publicați în mod voluntar (de ex. adresa dvs. de e-mail).

Î n timpul instalării aplicației mobile, transmitem unele din aceste date către furnizori contractați de către noi și alți furnizori de servicii cu care cooperăm în scopul facilitării serviciilor care vi se pun la dispoziției și/sau în scopul analizei și care necesită din acest motiv multiplicarea și dezvăluirea acestor date.

Puteți oricând ridica obiecții cu privire la accesul și/sau salvarea datelor dvs. în scopul analizei prin intermediul platformelor unor terți ofertanți sau să împiedicați acest acces și/sau salvarea datelor, urmând instrucțiunile furnizorului nostru de servicii de analiză. Acestea sunt disponibile aici: http://www.mobileapptracking.com/privacy-policy/.

5. Siguranța datelor

5.1 Webprest Limited Ltd se străduiește mereu să adopte măsuri de precauție într-un mod rezonabil, pentru a nu permite accesul neautorizat la datele dvs. personale precum și pentru a împiedica utilizarea neautorizată sau falsificarea acestor date și pentru a minimiza riscurile respective. Cu toate acestea furnizarea de date personale, indiferent dacă are loc personal, prin telefon sau prin internet, implică întotdeauna riscuri și nici un sistem tehnologic nu este complet lipsit de riscul de a fi manipulat sau sabotat.

5.2 Firma Webprest Limited Ltd procesează informațiile colectate de dvs. conform legislației UK cu privire la protecția datelor. Toți angajații sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor și prevederile privind protecția datelor și sunt informați în acest sens. În cadrul procedurilor de plată, datele dvs. sunt transmise codat utilizând procedura SSL.

6. Transmiterea datelor personale către terțe părți

6.1 În principiu, firma Webprest Limited Ltd va transmite datele dvs. personale și /sau privind decontarea în principiu către terțe părți, și anume către societăți partenere, către alte societăți care colaborează cu firma Webprest Limited Ltd , către furnizori de servicii externe și către autoritățile abilitate să întreprindă investigații, doar în măsura în care acest lucru este necesar în vederea îndeplinirii contractului și în scopul mai sus menționat, în special pentru derularea procedurilor de plată precum și pentru protecția altor utilizatori sau în măsura în care acest lucru este prevăzut din punct de vedere legal. Procesarea plăților are loc prin intermediul furnizorilor externi de servicii (de ex. societăți care se ocupă de cărți de credit, bănci, sistemul PaySafe, Wallie, Clickandbuy, Moneybookers, Paypal, Global Collect). Toate problemele ce implică protecția vor fi luate în considerare conform prevederilor legale. Furnizorii externi de servicii sunt obligați să păstreze datele dvs. cu confidențialitate și în siguranță și pot folosi datele dvs. doar dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor proprii. Dorim să precizăm faptul că firma Webprest Limited Ltd are uneori obligația, conform legii, de a transmite mai departe datele (de ex. transmiterea acestora către autoritățile abilitate pentru derularea anchetelor judiciare). Transmiterea informațiilor are loc doar dacă acest lucru este necesar sau este prevăzut din punct de vedere legal.

În cazul unei întârzieri la plată, firma Webprest Limited Ltd mandatează o firmă pentru colectarea plăților sau un avocat pentru colectarea plăților restante. În acest scop, datele necesare sunt transmise mai departe și sunt utilizate cu respectarea tuturor prevederilor privind protecția datelor.

6.2 În toate celelalte cazuri, firma Webprest Limited Ltd va transmite datele personale pe care dvs. le-ați furnizat firmei Webprest Limited Ltd pe parcursul procedurii de înregistrare și de procesare a comenzii, doar dacă dvs. v-ați exprimat acordul expres în prealabil.

7. Modificări

Frma Webprest Limited Ltd poate modifica oricând aceste prevederi privind protecția datelor sau conținutul acestei pagini sau poate modifica sau bloca accesul la această pagină. Webprest Limited Ltd va indica astfel de modificări cu ajutorul mijloacelor adecvate.

8. Posibilitatea de revocare și ștergere a datelor

8.1 Dacă doriți să revocați acceptul privind transmiterea inforrmațiilor referitoare la joc, respectiv referitoare la buletinul informativ, trimiteți vă rog un mesaj la adresa de e-mail privacy@Webprest Limited Ltd .com indicând numele de utilizator pentru jocuri, precum și adresa dvs. de e-mail la care primiți informațiile, respectiv buletinul informativ. Orice buletin informativ conține un link spre o pagină care vă dă posibilitatea de a vă dezabona de la buletinul informativ.

8.2 La cererea dvs. firma Webprest Limited Ltd șterge imediat datele personale, și anume datele care conțin informații despre raporturile personale sau materiale ale utilizatorului, în măsura în care nu există prevederi legale obligatorii de a le păstra sau alte obligații care să împiedice ștergerea acestora.

9. Întrebări privind protecția datelor și datele de contact / informare, corectare, ștergere și blocare

Puteți primi oricând informații despre datele dvs. stocate de firma Webprest Limited Ltd , precum și originea și beneficiarul acestora și scopul stocării acestora. În caz că aveți întrebări privind protecția datelor sau în cazul în care doriți ca datele dvs. personale să fie corectate, blocate sau șterse, vă rugăm să trimiteți o cerere în acest sens la următoarea adresă, indicând numele de utilizator și adresa dvs. de e-mail:

Webprest Limited Ltd
Harley Street Suite B 29
W1G 9QR London

privacy@realworldmafia.com

Disponibile la data de: August 2014
Copyright Webprest Limited Ltd 2009 – 2014. Toate drepturile rezervate.